Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky www.prekladaj.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na svojich stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Agentúry PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o..

Všetky osobné údaje získava  Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. od používateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, na ktorý ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. prehlasuje, že neposkytne žiadne informácie, s ktorými príde do styku, tretím osobám.

 

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK

 

                                                   

BRATISLAVA
08:00 - 16:00

OTVORENÉ

Floriánske námestie 1
81107 Bratislava
bratislava@prekladaj.sk
TEL.: 0949 750 579

 PREŠOV

08:00 - 16:00

OTVORENÉ

Konštantínova 6
08001 Prešov
presov@prekladaj.sk
TEL.: 0911 885 373

KOŠICE
08:00 - 16:00

OTVORENÉ

Južná Trieda 48/A
04001 Košice
kosice@prekladaj.sk
TEL:
0903 616 551
 

ŽILINA
08:00 - 16:00

OTVORENÉ

Burianova medzierka 4
01001 Žilina
zilina@prekladaj.sk
TEL: 0948 138 838

MICHALOVCE
08:00 - 16:00

OTVORENÉ

Jaroslawská 13
071 01 Michalovce
michalovce@prekladaj.sk
TEL: 0948 423 046