Rozhoduje zkušenost

Důležitá je nejen časová záruka, kvalita překladu a lokální personalizace, ale i odbornost a tématika, či elementární srozumitelnost v daném jazyce. Řečeno jednodušeji, naše překlady jsou autentické, plně srozumitelné a při tom neztrácejí odborný charakter a podstatu textu.

Překlad

Zabezpečíme odborné překlady oficiálních i neformálních dokumentů, dokladů a listin včetně úředního ověření.

Korektura

Zpracujeme kvalifikovanou jazykovou korekturu textu včetně stylistiky, pravopisu a srozumitelnosti. Korekturu zpracuje rodilý mluvčí.

Úřední ověření

Zabezpečíme veškeré potřebné úřední a notářské služby i s razítkem a apostilou. Výhodou je časová flexibilita a rychlé vyřízení.

Dabing

Zpracujeme kompletní dabing videa v jakémkoliv jazyce na základe Vašeho požadavku. Poskytujeme vysoký technický standard a zkušené hlasy.

Titulky

Vyhotovíme titulky v jakémkoliv jazyce a vložíme je profesionální technikou přímo do videa. Služba je vhodná i pro skupinu neslyšících.

Komentář

Namluvíme profesionální komentář přímo do videa. Tato služba se od dabingu liší technickou náročností a strukturou překladu.

Vozidla

Překlad dokladů k dovezeným vozidlům zabezpečíme na počkání, abyste si mohli svoje vozidlo přihlásit v co nejkratší lhůtě.

Grafika

Profesionální grafik zpracuje všechny přeložené texty do původních grafických úprav. Cena je závislá na rozsahu a náročnosti.

Webové stránky

Připravíme profesionální překlady systému a obsahu webových stránek a aplikací. Cena je závislá na rozsahu a náročnosti.