U nás si môžete objednať aj ELEKTRONICKÝ ZARUČENÝ PREKLAD!
Úradne overený preklad bez potreby prevzatia v tlačenej forme, spôsobilý na právne úkony.

info@prekladaj.sk
0903616551