Ako správne počítať

aby bola cena férová?

Zákazníci, ktorý službu používajú častejšie, sa s touto zásadnou otázkou už stretli viac krát. Na základe prieskumu v roku 2005 a následne v roku 2012 sme zistili, že 99% spoločnosti v Čechách a na Slovensku účtujú cenu na základe normostrán. Zahraničné spoločnosti využívajú metódu sčítavania slov.

Prečo je to tak?

Normostrana vznikla ešte v časoch, keď sa písalo len na mechanických písacích strojoch. Teda nezodpovedná dnešnému technickému štandardu. Výpočet normostrán bol možný len vtedy, ak bol dokument písaný špeciálnym typom písma „MonoType“. Toto písmo sa vyznačuje tým, že každé písmeno v ňom ma presne rovnakú šírku. Ak sa použije na výpočet normostrán napríklad písmo „Times New Roman“, jedno z najrozšírenejších fontov, vojde sa pri zadanej veľkosti viac ako 60 znakov v jednom riadku. Tým sa stáva výpočet nepresným.

Ktorý spôsob je presnejší?

Na výpočet rozsahu používame od roku 2008 výhradne metódu spočítavania slov. Tento spôsob je dnes na celom svete bežným štandardom a s normostranou sa už stretnete viacmenej iba v Čechách a na Slovensku. Výpočet ceny na základe počtu slov je vždy stopercentne presný a platíte naozaj len za to, čo skutočne preložíme. Cena nezahŕňa bodky, čiarky a podobné znaky.

Metóda spočítavania rozsahu Normostrán na základe počuu znakov je v dnešnej dobe prežitkom.