Už 19 rokov

Firmy vznikajú a zanikajú. Vytvoriť stabilnú spoločnosť v dnešnej dobe je skutočne náročné. Malé a stredné firmy sú nesolventné mnohokrát aj vinou samotných klientov, partnerov, či neskutočne zložitou byrokraciou. Sme hrdí na viac ako 16 rokov dobre odvedenej práce a tešíme sa z našich úspechov.

História

Začali sme s jedným jazykom

Na začiatku bol skutočne len jeden cudzí jazyk. Nemali sme zákazníkov, meno ani skúsenosti. Napriek heslu poctivo a kvalitne sme spočiatku rástli veľmi pomaly. No vytrvalosť a chuť učiť sa v nás zvíťazila. Neodradili nás ani ťažké začiatky. V roku 2003 založil majiteľ agentúry živnostenské oprávnenie na poskytovanie služieb v oblasti jazyka. Rok 2011 priniesol firme právny štatút spoločnosti s ručením obmedzeným a vstup na medzinárodný trh.

Rozvoj

Vytrvalosť sa oplatila

Spoločnosť sa rýchlo rozvíjala a o prekladateľské služby bol čoraz väčší záujem. Vznikali nové pobočky a stúpal záujem o spoluprácu. Získavali sme cenné certifikáty a budovali doplnkové služby, ktoré sú pre mnohých klientov nenahraditeľné. Vytvárali sme mechanizmy, vďaka ktorým sme súčasťou mnohých obchodných procesov. Budovali sme know-how, ktoré nás doviedlo medzi lídrov. Plnili sme našu odvážnu víziu patriť medzi najlepších, a sme úspešní.

Súčasnosť

Je nás viac ako 200

V súčasnosti je nás viac ako 200 špičkových prekladateľov a tlmočníkov z celého sveta. Naša práca si získala vo svete rešpekt a medzinárodné uznanie. Budujeme stále nové postupy a technológie, ktoré nás posúvajú ďalej. Konštantne rozvíjame trh a udržiavame stabilitu a prosperitu prekladateľských a tlmočníckych služieb. Hlásia sa k nám spokojní klienti z celého sveta a aj napriek tomu sme vďační za každý jeden preklad. Pretože naša práca je aj naším poslaním.

Náš tím

Radi Vám poradíme

Naša spoločnosť, ako v konečnom dôsledku väčšina spoločností stojí a padá na dobre zohratom tíme. Veľkú úlohu zohráva ich odbornosť, skúsenosti ale aj schopnosť prispôsobiť sa a robiť kompromisy. Podstatná je aj motivácia, či empatia, bez ktorých to jednoducho nejde. Sme hrdí na každého jedného člena tímu. Predstavujeme Vám vedúcich pobočiek, ktoré sú tu pre Vás v piatich najväčších mestách na Slovensku.