Od 4.4. nájdete pobočku Bratislava na novej adrese – oproti pôvodnej kancelárii.

Nová adresa: Radlinského 27 – 1. poschodie – Kancelária 210