Rozhoduje skúsenosť

Dôležitá nie je len časová garancia, kvalita prekladu a lokálna personalizácia, ale aj odbornosť a tematika, či elementárna pochopiteľnosť v danom jazyku. Jednoduchšie povedané, naše preklady sú autentické, plne zrozumiteľné a pri tom nestrácajú odborný charakter a podstatu textu.

Preklad

Zabezpečíme odborné preklady oficiálnych aj neformálnych dokumentov, dokladov a listín vrátane úradného overenia.

Korektúra

Spracujeme kvalifikovanú jazykovú korektúru textu v rátané štylistiky, pravopisu a zrozumiteľnosti. Korektúru spracuje rodený hovoriaci.

Úradné overenie

Zabezpečíme všetky potrebné úradné a notárske služby aj s pečiatkou a Apostilou. Výhodou je časová flexibilita a rýchle vybavenie.

Dabing

Spracujeme kompletný dabing videa v akomkoľvek jazyku na základe Vašej požiadavky. Poskytujeme vysoký technický štandard a skúsené hlasy.

Titulky

Vyhotovíme titulky v akomkoľvek jazyku a vložíme ich profesionálnou technikou priamo do videa. Služba je vhodná aj pre skupinu nepočujúcich.

Komentár

Nahovoríme profesionálny komentár priamo do videa. Táto služba sa od dabingu líši technickou náročnosťou a štruktúrou prekladu.

Vozidlá

Preklad dokladov k dovezeným vozidlám zabezpečíme na počkanie, aby ste si mohli svoje vozidlo prihlásiť čo v najkratšej lehote.

Grafika

Profesionálny grafik spracuje všetky preložené texty do pôvodných grafických úprav. Cena je závislá od rozsahu a náročnosti.

Webstránky

Pripravíme profesionálne preklady systému a obsahu webových stránok a aplikácií. Cena je závislá od rozsahu a náročnosti.