Na význame záleží

Táto obzvlášť náročná disciplína si vyžaduje stopercentnú koncentráciu a tisíce odtlmočených hodín každého jedného profesionála. Dôležitá je aj kvalita tlmočníka na konkrétne odbornosti. Vyžaduje si to aj vlastnú certifikovanú technickú vybavenosť a stopercentnú schopnosť sa prispôsobiť danej situácii.

Konzekutívne tlmočenie

Zabezpečíme prerušované tlmočenie počas bežnej obchodnej či súkromnej komunikácie aj vrátane vycestovania do zahraničia.

Simultánne tlmočenie

Zabezpečíme plynulé tlmočenie pomocou vlastného certifikovaného technického vybavenia a zohratého profesionálneho tímu.

Telefonický rozhovor

Vybavíme za Vás telefonát do zahraničia. Zatelefonujeme inštitúciám, bankám, komerčným spoločnostiam či súkromným osobám.