Našu novú pobočku nájdete na Letnej 45 v Košiciach, 2. poschodie, kancelária 232/2.