SKUTOČNÝ SYMBOL

Amerického juhu

Z času na čas sa nájdu kritici, ktorým sa nepáči, že používame v logu vlajku konfederácie. Podľa niektorých predstavuje rasizmus a otroctvo. Preto sme sa rozhodli týmto článkom vysvetliť skutočný zmysel vlajky, ktorá nieje vlajkou konfederácie a už vôbec jeho symboly nepredstavujú nič negatívne.

Nad čím uvažujete, keď vidíte vlajku vyobrazenú vyššie? Čo myslíte, akú správu vysiela?

Rasizmus? Otroctvo? Nenávisť? Nadvládu belochov?

Azda niečo horšie?

A teraz, čo vidíte, keď sa na túto vlajku dívate? Čo sa v skutočnosti na tejto vlajke nachádza?

Farby ako Červená? Biela? Modrá? Trinásť hviezd?

Je to všetko? Či vidíte ešte niečo iné?

Pozrite sa bližšie a doprajte si čas na to, aby ste sa skutočne zamysleli nad tým, čo vidíte. Prezrite si každý detail vlajky a jej vzhľad, pretože rozmiestnenie obsahu vlajky v skutočnosti vyobrazuje presný odkaz, pre ktorý bola daná vlajka navrhnutá tak, aby ho aj vysielala.

A len pre záznam…. ani vzhľad a ani obsah nemá nič dočinenia s rasizmom, otroctvom, nenávisťou alebo nadvládou belochov… či s čímkoľvek horším!

Všetka tá FAREBNOSŤ sa dá z vlajky odstrániť a ponechajú sa len obrysy detailov a skutočný odkaz, ktorý tento vzhľad vysiela, dokáže určiť ktokoľvek, kto má základné znalosti dejín.

Po prvé, táto vlajka NIE JE „Konfederačnou vlajkou“. Je to „Bojová vlajka Severnej Virgínie“. Avšak, tento vzhľad sa najviac spája s daným pojmom a bol využívaný v rozličných podobách na mnohých ďalších vlajkách, ktoré boli vztyčované štátmi Konfederácie. Je taktiež  najnenávidenejší práve tými, ktorí sú plne a absolútne neznalí toho, čo by mala symbolizovať.

A tak sa na vlajku pozrite ešte raz a odpovedzte na túto veľmi jednoduchú otázku: Vidíte veľké písmeno „X“ kdekoľvek na tejto vlajke? Čo ak  takto pootočím toto X na jeho bok? : Vidíte to teraz? Toto X je vytvorené veľkými modrými pruhmi, ktoré sú opracované bielym lemovaním.

Teraz sa ešte raz na túto vlajku pozrite. Na tomto veľkom „X“ je trinásť bielych hviezd. Viete čo týchto trinásť hviezd predstavuje? Predstavujú trinásť pôvodne zjednotených kolónií, z ktorých vznikli Spojené štáty. Každá z týchto kolónií mala svoj vlastný systém samosprávy… až do začiatku „severnej agresie„, kedy sa severné štáty začali pokúšať o to, aby si prisvojili moc nad južnými štátmi. Bola to hlavná príčina občianskej vojny.

Poznámka: Zdá sa, že trinásť hviezd na tejto vlajke leží na modrom X… ale v skutočnosti toto X leží na týchto hviezdach a dovoľuje im, aby cez neho žiarili.

Teraz sa Vás opýtam jednoduchú otázku: Pamätáte sa z čias na základnej škole na to, ako Vám učitelia občas povedali, aby ste zakrúžkovali správne odpovede alebo obrázok na pracovnej strane, alebo aby ste dali X k obrázku alebo slovu, či inej položke, ktorá nepatrila k  skupine? To je spôsob, akým je táto vlajka navrhnutá, že dookola; sú hviezdy poukladané do X a modré pruhy sú poukladané na týchto trinásť hviezd, aby ukázali, že južné štáty už viac nechceli byť súčasťou únie so štátmi zo severu. Jednoduchšie povedané, odkaz vzhľadu tejto vlajky je prosto… NÁS VYŠKRNITE z Vašej Únie! Južné štáty sa odňali od únie postupom, ktorý sa nazýva „sukcesia“, ktorá viedla k občianskej vojne.

A to je jediný odkaz, ktorý daná vlajka vysiela!

To je všetko, čo sa tohto týka!

Je to takto jednoduché!

Ak by táto vlajka skutočne predstavovala otroctvo, nenávisť, nadvládu belochov, či čokoľvek horšie, tak ako hlúpo verí veľmi veľa predpojatých a nevzdelaných ľudí, tak by to jej vzhľad odzrkadľoval začlenením podôb tých, proti ktorým by bola namierená a na ich podobách by bolo vyobrazené veľké X.

Ale to NIE JE to, čo sa na tejto vlajke nachádza!

NIE JE to odkaz, ktorý táto vlajka vysiela!

Táto vlajka NIE JE rasistická! NIKDY nebola! NIKDY nebude!

A tak, ako bolo uvedené už skôr, všetci takýto ľudia potrebujú byť schopní toho, aby videli a chápali, že táto jasne viditeľná pravda je základným poznaním dejín… a štipka zdravého rozumu!

Pre záznam… TOTO je skutočná vlajka Konfederácie:

… a toto je pečať štátov Konfederácie:

… ANI Z JEDNEJ nevyplýva čokoľvek naznačujúce rasizmus, otroctvo, nenávisť alebo nadvládu belochov!

OCHRANNÁ ZNÁMKA: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=oz&puv_id=646778