Čo je to úradný preklad

a kedy ho potrebujete?

Úradný preklad (súdny preklad, úradne overený preklad) je preklad, ktorý je opatrený súdnou okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom podľa zákona č. 382/2004. Jednotlivé strany prekladu musia byť zviazané šnúrkou (trikolórou) spolu s originálom dokumentu, ktorý bol preložený a preklad musí obsahovať aj súdno-znaleckú doložku s pečiatkou. Takto vyhotovený úradný preklad je možné použiť na úradné účely v rôznych úradných inštitúciách v danej krajine, kde je preklad určený, napríklad:

Pri dovoze vozidiel zo zahraničia.
Pri vybavovaní pracovného povolenia v zahraničí.
Pri štúdiu v zahraničí.
Pri zakladaní spoločnosti v zahraničí.
Pri zahraničných, dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

A mnoho ďalších situácií, kedy prichádza do styku dokument v inom jazyku, akým je úradný jazyk v danej krajine.

Agentúra Preklady a Tlmočenie Vám ponúka úradné preklady za ceny už od 15,- € za stranu (v závislosti od jazykovej kombinácie a typu dokumentu) do všetkých svetových jazykov. Preklady Vám vieme zabezpečiť už do niekoľkých hodín od prijatia a doručiť bez poplatku. V prípade, ak úradný preklad je určený pre slovenské alebo české inštitúcie, je dobré si zaobstarať notárom overenú kópiu dokumentu, ktorý sa bude viazať s prekladom, aby ste neznehodnotili originál (z dôvodu byrokracie v týchto dvoch krajinách). Túto službu vám taktiež na požiadanie zabezpečíme. V zahraničí sú notárom overené kópie požadované len málokedy, je postačujúca obyčajná kópia dokumentu, ktorú Vám vyhotovíme zdarma.

Stačí odoslať jednoduchý formulár, a my Vám do niekoľkých minút obratom zašleme konkrétnu cenu.

Cenová ponuka