Učiť sa je dôležité

Vyberieme vhodné učebný metódy a pri tom budeme brať do úvahy aj okolnosti, odbornosť, či skupinový charakter. Nie každý, kto ovláda jazyky dokáže učiť. Zabezpečíme Vám lektora s rodným vyučovacím jazykom, či poskytneme záverečný certifikát. Pripravíme individuálny kurz pre každého klienta na mieru.

Už čoskoro

Službu pre Vás momentálne pripravujeme. Viac informácií získate na uvedených kontaktoch.

Skúsený lektor

Pre správnu výslovnosť zabezpečíme lektora s rodeným predmetným jazykom.

Učebné metódy

Na základe komunikácie navrhneme vhodné učebné osnovy a zabezpečíme potrebnú literatúru.

Kvalifikácia

Po úvodnej analýze stanovíme reálne ciele pre získanie požadovanej kvalifikácie.

Odbornosť

Zameriame sa na konkrétnu problematiku a požadovanú odbornosť zo strany klienta.

Organizácia

Navrhneme správny časový plán pre úspešné absolvovanie záverečného testu.

Certifikát

Zabezpečíme certifikát o úspešnom absolvovaní záverečného jazykového kurzu.