Prekladatelia a tlmočníci vznikli už po biblickej potope, hovorí legenda. Dovtedy hovoril každý jedným jazykom.
Novú dobu prekladateľstva založil Martin Luther, ktorý bol sám prekladateľom. Vyhlásil, že preklad musí byť zrozumiteľný, nesmie sa vyhotovovať ako preklad slova za slovom a musí vystihnúť zmysel a podstatu zdrojového textu.
Základy prekladateľstva zhrnul Martin v dvoch publikáciách: List o prekladaní a Sumáre o žalmoch a dôvody ich prekladania. Martin mal kritikov, ktorí sami nepreložili ani riadok a nemajú o prekladateľstve žiadnu predstavu. Nevedeli, že správny výraz v preklade sa môže hľadať aj niekoľko týždňov, aby sa zachovala podstata textu. Netušili, aká je prekladateľská činnosť náročná a koľko prekážok musel Martin prekonať, aby bol preklad zrozumiteľný a významovo zachovaný.

Samotný odbor „translatológia“ vznikol v 70-tych rokoch 20. storočia. Tento odbor sa dostal do popredia v časoch, kedy sa zintenzívnili medzinárodné kontakty a potreba prekladateľstva rapídne rástla. Prejavilo sa to aj v oblasti vysokoškolskej prípravy, ktorá začala učiť budúcich prekladateľov. Následne začali vznikať aj rôzne prekladateľské a tlmočnícke organizácie.

Naša agentúra má tento rok 18-ty rok pôsobenia na trhu. V súčasnosti je nás viac ako 200 špičkových prekladateľov a tlmočníkov z celého sveta. Naša práca si získala vo svete rešpekt a medzinárodné uznanie. Budujeme stále nové postupy a technológie, ktoré nás posúvajú ďalej. Konštantne rozvíjame trh a udržiavame stabilitu a prosperitu prekladateľských a tlmočníckych služieb. Hlásia sa k nám spokojní klienti z celého sveta a aj napriek tomu sme vďační za každý jeden preklad. Pretože naša práca je aj naším poslaním.

Ďakujeme, že nás máte radi.